Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Προσλήψεις, Φεβρουάριος 2012: Ανάσα για 120.000 ανέργους

Τη δυνατότητα προσωρινής απασχόλησης σε 120.000 ανέργους θα δώσει τα επόμενα τρία χρόνια το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα, όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Εσωτερικών Τ. Γιαννίτσης και Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο ή τοn Μάρτιο. Το 2012 προβλέπεται να απασχοληθούν μέχρι πέντε μήνες ή 135 ημερομίσθια το ανώτερο περίπου 35.000 άνεργοι, κυρίως τεχνίτες και εργάτες γενικών καθηκόντων, όπως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων κ.λπ. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα θα αμείβονται με μηνιαίο καθαρό μισθό 625 ευρώ, ο οποίος θα κλιμακώνεται ανάλογα με την ειδικότητα.

Το προσωπικό θα διατίθεται στους δήμους από τους πίνακες ανέργων του ΟΑΕΔ, έπειτα από δημόσια πρόσκληση και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Ο καθορισμός των ειδικοτήτων γίνεται με γνώμονα την πείρα του υπουργείου Εσωτερικών σε αυτόν τον τομέα, σε συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνεται με σύστημα μοριοδότησης που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο χρόνος ανεργίας, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση (ανήλικα τέκνα και ανεργία συζύγου) και η ειδικότητα. Η κλιμάκωση της μοριοδότησης ανάλογα με την ηλικία και τον χρόνο ανεργίας, όπως και η δυνατότητα τριών ιεραρχημένων επιλογών (προτίμηση οικείου φορέα), σε συνδυασμό με την πρόβλεψη διαδικασίας ενστάσεων επιτρέπουν την εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος. Οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν την πρόσληψη του προσωπικού με βάση την κατάταξη που θα προκύπτει από τον Κυλιόμενο Πίνακα, τον οποίο θα δημοσιεύει το ΑΣΕΠ. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους στους δήμους για τις προσλήψεις και, αν διαπιστώσει ότι υπάρχει παρατυπία, τότε αυτές θα ανακαλούνται άμεσα. Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα από το ΑΣΕΠ που θα έχει τον έλεγχο και την εποπτεία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για τους δήμους που επιθυμούν να απασχοληθούν. Στην αίτησή τους μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις δήμους.

Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήμου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει τον οικείο δήμο ως πρώτη επιλογή και ακολουθούν αυτοί που έχουν δηλώσει τον συγκεκριμένο ΟΤΑ ως δεύτερη και τρίτη επιλογή.
 

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου